ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Администратори на Вашите лични данни са дружествата:

  • ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Словения, действащо като основен администратор на данни на дружествата, произвеждащи и/или търгуващи с битови уреди на марките на компаниите в Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko и Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).
  • "Горене България" ЕООД, София 1346, ул. Бел камък №6

(И двата администратора на данни се наричат по-долу: Дружеството) 

Ние се отнасяме сериозно и отговорно към Вашите лични данни, като спазваме разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и други приложими разпоредби в областта на защитата на личните данни. Настоящият документ съдържа информация за дейностите по обработване на данни, които предприемаме във връзка с личните данни на потребителите на нашите продукти, нашите клиенти, потенциални клиенти и/или потребители на уебсайта.

 

В допълнение към посочената политика за защита на данните:

  • приехме вътрешна процедура за защита на личните данни, в която са определени задълженията на Дружеството и служителите по отношение на защитата на личните данни.
  • приехме Политиката за бисквитките, която урежда защитата на личните данни на потребителите на нашите продукти, нашите клиенти, потенциални клиенти и/или потребители на уебсайта.
  • създадохме специална кутия за електронна поща, в която можете да се свържете с нас по всички въпроси, свързани с личните Ви данни.
  • редовно обучаваме служителите си за работата с лични данни. 
  • редовно проверяваме системите за обработка на лични данни и предлагаме подобрения.