Например W6424 или 399490


Кодът на устройството е 6-цифрен номер, който може да се намери на табелката с данни на устройството или в гаранционната карта.