История на Gorenje

1950 - 1960

 • Gorenje е учредено в малко градче носещо същото име. Първоначално компанията се занимава с производство на машини за селското стопанство и строителни материали.
 • През 1958г. компанията разширява дейността си, като започва призводство на печки на твърдо гориво.
 • Това е последвано от преместване на компанията в близост до град Веление и изграждане на ново производствено предпиятие.

1961 - 1970

 • Компанията разширява дейността си в областта на производство на перални машини и хладилници и се превръща във водещ производител на домакински електроуреди в Югославия.
 • През 1961г. Gorenje осъществява първия си износ - 200 печки за Германия.

1971 - 1980

 • Gorenje разширява продуктовата си гама с производство на кухненски модули, санитарна керамика, медицинско оборудване, телекомуникационни устройства, телевизори и електроуреди - пълна гама уреди, необходими за домакинството.
 • Компанията, която по това време има предтавителства в почти всички републики от бивша Югославия, има персонал над 20 000 човека.
 • Направени са първи стъпки за учредяване на дистрибуторска мрежа в Западна Европа, където по-късно са учредени представителства в Германия, Австрия, Франция, Дания, Италия и Австралия.

1981 - 1990

 • През този период услията на компанията са насочни към деинвестиции на непечеливши производства и последващото им влагане в тези сегменти, в които Gorenje има най-богат опит в производтвото на безупречни продукти, а именно - домакински електроуреди.
 • Разширена е експортната дейност на компанията във Великобритания и САЩ.

1991 - 1996

 • Gorenje е преструктурирна от еднолично-управлявана социалистическа компания в частно, напълно приватизирано акционерно дружество, листвано на фондовата борса в условията на развиваща се пазарна икономика.
 • Периода е белязан със спад в продажбите на върешния пазар, в резултат от разпадането на Югославия, поради което компанията развива активна експортна дейност.
 • Учредени са предтавителства в страни от Източна Европа (Чехия, Унгария, Полша, България и Словакия) основани на очакванията за развитие на икономиките на страните от този регион.

1997 - 2005

 • Gorenje d.d. става публично предприятие.
 • Направени са инвестиции за разработване на високи технологии и нови и екологични продукти.
 • Следвайки стратегическите си планове Gorenje влива нов живот в бизнес доктрината си, позната като: "Всичко за дома".
 • Компанията придобива Mora Moravia - производител на готвареск иелетроуреди от Чехия.

2006 - 2008

 • Открит е нов завод за производство на хладилници и фризери във Валево, Сърбия.
 • Представена е дизайнерската линия Gorenje Pininfarina.
 • Топ дизайнера Ora Ïto и Gorenje обявяват съвместната си работа
 • Компанията придобива Surovina, d.d. в град Марибор, Словения.
 • С грандиозна презентация в Истанбул е представена новата дизайнерска серия с името Ora Ïto.
 • 15% увеличение на капитала е направено с емитиране на акции на Люблянската стокова борса
 • Представена е нова дизайнерска линия Gorenje Pininfarina Black
 • Придобиване на компанията ATAG
 • Участие в HOME APPLIANCES @ IFA 2008 FAIR, БЕРЛИН: Иновативен комбиниран хладилник "Gorenje for iPod“; Ново поколение готварски уреди
 • Нова дизайнерска колекция Gorenje Ora-Ïto White

2009

 • Представяне на мини плот Mrs. Dalloway, Gorenje дизайн от Nika Zupanc
 • Откриване на най-големият завод за третиране на опасни отпадъци в Словения
 • Участие в HOME APPLIANCES @ IFA 2009 FAIR, BERLIN:
 • Gorenje дизайн от Карим Рашид;
 • Gorenje Ретро колекция;
 • Gorenje Simplicity

2010

 • Придобиване на компанията ASKO